تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - Aloneness & Loneliness
دنیای ما پر از فرداست...

Aloneness & Loneliness

نویسنده :حسین قربانی
تاریخ:جمعه 26 فروردین 1390-07:11 ق.ظ

Always remember the distinction between alonenss

.and loneliness

.Aloneness is a peak of experience

.Loneliness is a valley

.Aloneness has light in it, a flame

.Loneliness is dark and damp

.Loneliness is when you desire others

.Aloneness is when you enjoy yourself

 

همیشه تفاوت بین تنهایی و یگانگی را به یاد داشته باش.

یگانگی قله ی تجربه است.

و تنهایی دره.

یگانگی نور به همراه دارد، شعله است.

تنهایی ظلمت و خفقان.

تنهایی زمانی است که به دیگران نیازمندی.

یگانگی زمانی است که از وجود خود سرمست می شوی.نوع مطلب : معنویت