تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - ستایش کردن ها...!
دنیای ما پر از فرداست...

ستایش کردن ها...!

نویسنده :آرمین سالم
تاریخ:جمعه 6 خرداد 1390-12:19 ب.ظ

 سلام خدای من ! برایم معبودی...بنده ی خوبی هستم؟

سلام عشق من! دوستت دارم...دوست داشتنی هستم؟

سلام کتاب های زندگی ام! می خوانمتان...خواندنی هستم؟

سلام فیلسوف ! من آن را نقض می کنم، چه چیزم را نقض می کنی؟

سلام پنجره ! بیرونت را می بینم...نظاره گر خوبی هستم؟

سلام گل! می بینمت، چه کیفی دارد...دیدنی هستم؟

سلام مشکلات! با شما جنگیدم...مشکل کسی نباشم؟!

سلام دوربین! با صداقت لحظات را ثبت می کنی...دوربین صادقی هستم؟!

سلام نقّاش! خوب به تصویر می کشی...خوب میبینم؟

سلام طوفان! با آوایی که از دور دست سر می دهی، یعنی می آیی...خانه ی محکمی دارم؟

سلام دوست من! لبخندت زیباست...زیبا لبخند می زنم؟

سلام رنگین کمان! چه شاهکاری هستی...رنگین کمان کاملی هستم؟!

سلام سیب! چه طعمی!...خوشمزه هستم؟!

سلام خاطره! بسیار نیک یادت می کنم...خاطره ی خوبی هستم؟

سلام معنا! هر چیزی را با تو درک می کنم...معنای قابل درکی دارم؟

سلام صمیمیت! با همه صمیمی هستم...می توان با من صمیمی بود؟

سلام آرزو! آرزویت می کنم...یک آرزوی دست یافتنی هستم؟

و در آخر سلام بر خودم! انسان به دنیا آمدم...انسان مانده ام؟نوع مطلب : منحصر به نویسنده