تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - کسی خونه نیست!
دنیای ما پر از فرداست...

کسی خونه نیست!

نویسنده :آرمین سالم
تاریخ:شنبه 4 تیر 1390-07:10 ب.ظ

داستان ها تغییر می کنند
گرگ از در زدن
ناخن کوتاه کردن
و سفید کردن کرک هایش

خسته شده
شنگول و منگول بزرگ شده اند
با در زدن گرگ داستان جدید قلم می خورد

"تق تق"
بیا تو بچه ها نیستن

هر بار تا لحظه ی مرگ گرگ

خطاب به گرگ

"بیاتو بچه ها نیستن"

شادروان

 شهید

بی نام...

نا کام

کدام یک، سنگ قبر گرگ باشد؟

ننگ صدای متعفن"بیاتو بچه ها نیستن"

قواله ی مرگش باشد!

نوع مطلب : Everyday