تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - در مسیر موفقیت!
دنیای ما پر از فرداست...

در مسیر موفقیت!

نویسنده :آرزو صدوقی
تاریخ:یکشنبه 5 تیر 1390-08:00 ق.ظ

هر پدیده ای که در این جهان بوجود آمده درسی برای ما به ارمغان آورده.  یکی از این پدیده ها درخت است . درخت که به سبز شدن ایمان دارد ، آیا ما از درخت کم تریم که وقتی در قسمت به اصطلاح تاریک مسیر زندگی قرار می گیریم، وقتی به مراحل سخت انجام کاری می رسیم نا امید می شویم و گمان می کنیم که دیگرراهی برای رسیدن به شرایط مطلوب نیست  و به بن بست رسید ه ایم. در صورتی که اگر به یاد بیاوریم که تاریک ترین زمان شب درست پیش از سحر است ؛ دچار این توهم و تصور نمی شویم. در این شرایط غیر مطلوب است که باید باور داشته باشیم که اگر قفط یک قدم دیگر پیش برویم دوباره در مسیری هموار قرار  می گیریم و به هدف و غایت خود نزدیک می شویم. شاید فرق فرد موفق و شکست خورده (به نتیجه نرسیده) در همین قدم های آخر باشد، شکست خورده در این مسیر کسی است که صبر نداشته و ناامید شده و فرد موفق از آن جا که باور دارد تاریکی صرفا عدم حضورموقتی نور است و نه  به پایان رسیدن آن ، با امید به طلوعی دوباره ، دست از حرکت کردن و پیش رفتن برنمی دارد.

خوب است که ما هم از درخت درس صبر و ایمان بگیریم و وقتی به ناهمواری های مسیر می رسیم همچنان پیش برویم . حتی اگر قدم هایمان در ابتدا لرزان و نااستوار باشد. همین قدم های لرزان می تواند انرژی و انگیزه لازم را در ما ایجاد کند و هر لحظه سرعتی بیشتر از قبل پیدا می کنیم.