تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - " قانون داد و دهش "
دنیای ما پر از فرداست...

" قانون داد و دهش "

تاریخ:پنجشنبه 23 تیر 1390-05:07 ب.ظ

"اگر درخت به خاک زمین برای حیات نیازمند است،زمین هم برای حیات خود به مرگ برگ های درختان نیازمند است"

من معتقدم این جمله مهمترین و بارزترین مثال برای توضیح "قانون داد و دهش" می باشد.قانونی که طبیعت حکیم، آنرا با سکوت به ما می آموزد و مهمترین اصل را در حیات انسان ها و تمام موجودات به ما معرفی می کند.همواره به یاد داشته باش که:

" فریدون فرخ فرشته نبود                                         زه مشک و زه عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت آن نیکویی                                 تو داد و دهش کن فریدن تویی"

پادشاهی جهان و فریدونی شدن تنها یک راه دارد و آن چیزی جز " داد و دهش " نمی باشد

این است اصلی که جهان انسان ها ،هم اکنون سخت بدان محتاج است و نیازمند.

 نوع مطلب : موفقیت