تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - نگاه
دنیای ما پر از فرداست...

نگاه

نویسنده :آرمین سالم
تاریخ:سه شنبه 28 تیر 1390-01:25 ب.ظ

اگر

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

برابر باشد با


 ۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(تلاش سخت) Hard work
H+A+R+D+W+O+ R+K
8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%
(دانش) Knowledge
K+N+O+W+L+E+ D+G+E
11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%
(عشق) Love
L+O+V+E
12+15+22+5=54%
خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟!!!
پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟
(پول) Money
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25= 72%
(رهبری) Leadership
L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+ 19+8+9+16=97%
پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟
(نگرش) Attitude
1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%
اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان تغییر دهیم، زندگیمان 100%  تغییر خواهد کرد.

"برگرفته از وبلاگ ذهن سعادت مند"نوع مطلب : Architecture