تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - فلسفه اختراع وسایل بازی در پارک ها!!
دنیای ما پر از فرداست...

فلسفه اختراع وسایل بازی در پارک ها!!

تاریخ:جمعه 7 مرداد 1390-06:05 ب.ظ

 

به یاد دارید

پارک های سبزی که کودکی ما را در اغوش گرفتند؟

  و شاید اکنون نیز به رسم قدیمی خود، اغوش سبزشان را برای کودکان

ما باز کرده اند،تنها برای تقدیم حس خوش زندگی

به یاد دارید

پارک  دوران کودکی را که، زخم روی زانوهایتان را به عنوان اولین تجربه ی درد

؟ در زندگی به شما هدیه داد

آن پارک را به یاد دارید که معلمانه به ما یاد داد که درد ها فراموش شدنی هستند؟

و مادرانه راز های زندگی را به ما گوشزد کرد

 البته با کلام مخصوص خودش

 kids-park.jpg

 سرسره 

به کودکان که نمونه ای کوچک از ما هستند یاد داد که بالا رفتن سخت است 

 وپایین آمدن سهل

 

الا کلنگ

 یاداوری کرد که زندگی  سراسر فراز و نشیب دارد ،گاه در اوجی و گاه در زیر

 

تاب

یادآوری کرد که زندگی ما بین گذشته و آینده در نوسان است

 چرا که عمل کنونی ما پاسخی به رفتار گذشته ،وتلاشی برای ساختن  آینده است

اما به یاد داشته باشیم که در حال زندگی کنیم تا در میان این نوسانات نقش

بر زمین نشویم

همچنین تاب به ما یاد داد که در برابر مشکلات تاب و توان خود را از دست ندهیم .

Get_jpg_detail_imagephp_3

۴)

گردونک

شاید  بانام  چرخ فلک زمینی بشناسیدش .

گردونک گردان به ما یاد داد که زمین گرد است و همواره در حال چرخش

و این که چرخ روزگار میچرخد،شاید گاهی روزگار بر وفق مراد ما نباشد

 اما  همه چیز در چرخش است 

خوبی و بدی ما نیز می چرخد و به خودمان باز میگردد

 

 

             چرخ روزگارتان چرخان